هادی نهروانی

هادی نهروانی

مدرس رباتیک، ایده پرداز، نویسنده و پژهشگر، طراح بردهای الکترونیک، مشاور تیم